Osobne konto bankowe dla VAT od 1 kwietnia 2018

Autor 9 października 2017Wydarzenia

 

Uchwalono kolejne rozwiązanie mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Od 1 kwietnia 2018 r. każdy podatnik VAT będzie posiadać osobne konto bankowe, które będzie miało na celu dokonywanie rozliczeń VAT. Korzystając z rozwiązania płacąc za fakturę będziemy dokonywać osobnej płatności kwoty netto na dotychczasowe konto bankowe lub regulować płatność w inny sposób, a osobno kwoty podatku VAT na specjalnie do tego celu przeznaczony rachunek VAT. Rozwiązanie to potocznie nazywane mechanizmem podzielonej płatności (split payment) będzie obowiązywać tylko w transakcjach zawieranych pomiędzy podatnikami VAT.

Osobny rachunek dla VAT

Nowe przepisy nakładają na banki obowiązek założenia rachunku VAT dla wszystkich podatników VAT, których rachunki prowadzą. Nowe regulacje zakładają również brak dodatkowych opłat z tytułu prowadzenia osobnego rachunku VAT, jak również brak możliwości nakładania wyższych prowizji za przelewy dokonywane z wykorzystaniem split paymentu.

Pieniądze na nim gromadzone będą własnością przedsiębiorcy, ale korzystanie z nich będzie ograniczone do regulowania zobowiązań z tytułu VAT fiskusowi i innym podatnikom. Na wniosek podatnika fiskus może również przelać środki z konta VAT na zwykły rachunek, o ile naczelnik urzędu skarbowego się na to zgodzi (będzie mógł odmówić przekazania pieniędzy), a sam przelew nastąpi w ciągu 60 dni.

Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności początkowo zostanie wprowadzone przy założeniu dobrowolności, jednak równocześnie będzie traktowane jako zachowanie należytej staranności.  Ponadto fiskus zachęca do korzystania z nowego rozwiązania poprzez szybkie zwroty na rachunek VAT. Podatnik, który wystąpi o zwrot na konto VAT, a nie na zwykły rachunek rozliczeniowy, powinien otrzymać przelew w ciągu 25 dni od złożenia deklaracji VAT.