STANDARDOWE BIURO RACHUNKOWE

Zleć kompleksową obsługę księgową i administracyjną Twojej firmy i uwolnij się od stresu towarzyszącego kontaktom z Urzędem Skarbowym i ZUS-em.
https://obilon.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/arrows_circle_check.svg

Usługi działu księgowości

 • Książka Przychodów i Rozchodów
 • Księgi handlowe
 • JPK
 • Ewidencje podatkowe
 • Sporządzanie miesięcznych i rocznych sprawozdań finansowych
 • Przygotowanie dodatkowych raportów i sprawozdań zgodnie z życzeniem klienta
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Doradztwo księgowe w zakresie prawidłowego dokumentowania operacji
  gospodarczych
 • Reprezentowanie klienta w trakcie kontroli podatkowych
 • Przygotowanie polityki rachunkowości
 • Księgowanie projektów finansowanych z funduszy UE
 • Pomoc w wystawianiu faktur
 • Rozliczenia PIT pracowników i klientów indywidualnych
 • Pracujemy na własnym systemie lub w systemie klienta.
 • Rozliczenie robót budowlanych
 • Delegowanie pracowników (A1)
https://obilon.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/arrows_circle_check.svg

Sprawozdawczość i raportowanie

Proponujemy pełen zakres usług sprawozdawczych i administracyjnych w zakresie wymaganym przez polskiego ustawodawcę (m.in. sprawozdania finansowe, sprawozdania GUS i NBP), jak również raportowania dla potrzeb zarządczych oraz grupowych. W pełni dostosowujemy się do form raportów wymaganych przez klienta.

https://obilon.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/arrows_circle_check.svg

Usługi administracyjne

 • Monitoring należności – analiza wiekowania należności oraz „miękka” windykacja
 • Przygotowanie przelewów bankowych
 • Przygotowanie rozliczeń wydatków służbowych pracowników
 • Dokonywanie wymaganych przepisami prawa zgłoszeń i aktualizacji w urzędach skarbowych i innych instytucjach publicznych
https://obilon.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/arrows_circle_check.svg

Wyprowadzanie zaległości

Oferujemy wyprowadzanie zaległości księgowych i podatkowych podmiotom, które z rożnych powodów miały błędnie prowadzoną księgowość lub nie prowadziły jej wcale. Poprawianie błędów zanim wykryje je kontrola podatkowa pozwala uniknąć odpowiedzialności karno-skarbowej.