POMOC W ZAKŁADANIU FIRMY

Pierwsze kroki w biznesie postaw pod okiem specjalistów.
Z naszym merytorycznym i organizacyjnym wsparciem, proces zakładania firmy przebiegnie szybko i sprawnie.
https://obilon.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/arrows_circle_check.svg

Usługi związane z otwieraniem działalności gospodarczej

  • Pomoc w doborze formy prowadzenia biznesu – wybór odpowiedniej formy prawnej firmy oraz najkorzystniejszej metody opodatkowania
  • Sporządzanie umów założycielskich
  • Wypełnienie dokumentów do urzędów – wnioski rejestracyjne do Krajowego Rejestru Sądowego, Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • Składanie wniosków w odpowiednich urzędach i instytucjach
  • Klasyfikacja działalności – Wybór kodów PKD
  • Pomoc w uzyskaniu niezbędnych koncesji i zezwoleń
  • Wysyłanie zgłoszeń do Państwowej Inspekcji Pracy
  • Uzyskanie statusu czynnego podatnika VAT
  • Pomoc w zakładaniu rachunków firmowych w banku
  • Inne – w zależności od indywidualnych potrzeb